CHINESE | HOME | CONTACT | SITE MAP | INEI
Current Location Of:Home >> NEWS & EVENTS >> NEWS
Faculty of Education Excelled in 2017 Beijing Teaching Achievement Award Published:2018-04-04 10:30:01  Views:10

 

The 2017 Beijing Teaching Achievement Award has been officially announced. Projects hosted or participated by teachers from Faculty of Education won many prizes, including one grand prize and one second prize for teaching achievement in Beijing’s basic education; one grand prize, one first prize and two second prizes for teaching achievement in higher education; and one first prize for teaching achievement in vocational education. Congratulations to all the award-winning teachers and teams!

 

List for 2017 Beijing Teaching Achievement Award in Basic Education

Project Name

Participants

Award

A Two-way Interaction and Cooperation Mode for Outstanding Teachers’ Development in Primary and Secondary Schools

Gu Mingyuan, Guo Hua, Zhou Zuoyu

Grand Prize

Research on Support Policies for Schools Implementing Integrated Education in Beijing and their Promotion

Deng Meng, Sun Ying, Lu Yanyun, Wang Hongxia, Yan Tingrui

Second Prize

 

List for 2017 Beijing Teaching Achievement Award in Higher Education

Project Name

Participants

Award

Exploration on Creative Talents Cultivation Mode in Education Discipline of  National Pilot College: APLIC

Zhu Xudong, Shi Zhongying, Li Jiayong, Wang Chen, Huang Xin

Grand Prize

Innovations and Practices on Teacher Education Course Sharing through Public Service Platform of National Network of Teachers

Zhong Binglin, Bao Huaying, Yang Zongkai, Zhang Weiqun, Liu Geping, Zhang Zhaoli, Han Zhen, Chen Guangju, Chen Shijian, Li Xiangnong, Huang Wenfeng, Liu Yichun, Zhao Bin, Tu Qingyun, Liu Jianqing, Liu Yibing, Zhu Zhiting, Zhang Chi, Liu Lin, Wang Kunqing, Zhang Xuebin, Wang Enke, Yu Wei, Xu Xiaoyi, Xia Lan, Zhou Zhurong, Qu Kun, Chen Chuanzhong, Hong Zaoqing, Zhang Jiahao, Li Caiqiang, Zhang Ying

First Prize

Practice-Oriented Reform on Talents Cultivation System Reform in Education Theories

Shi Zhongying, Yu Qingchen, Kang Yongjiu, Zhang Lili

Second Prize

An Innovative Talent Cultivation Mode Facing  International Frontline: Curriculum-Research-Practice

Huang Ronghuai, Zheng Lanqin, Zhuang Rongxia, Li Yanyan, Cui Guangzuo, Zeng Haijun

Second Prize

 

List for 2017 Beijing Teaching Achievement Award in Vocational Education

Project Name

Participants

Award

Argumentation on Establishing Master of Education (MEd) in Vocational and Technical Education and Its Program Operation in China

He Zhen, Zhang Binxian, Zhai Dongsheng

First Prize

 

 

Previous: The First INEI Summer School in Teacher Education Next: Delegation of Western Norway University of Applied Science and Technology Visits FOE